יצירת קשר

לפרטים נוספים אנא מלא/י את פרטייך וניצור עימך קשר בהקדם.

שם
טלפון
אימייל
הודעה

הודעות המשרד

  • דיני חברות משרד עו"ד אברהם לוי ועו"ד איתן לוי מספק שירותי ליווי וייעוץ משפטיים לחברות ולפעילותן, החל מהקמת החברה, מתן ליווי שוטף להחברה, ובין היתר, ליווי בעסקאות של החברה, מכרזים, ייצוג חברות בפני ערכאות ובהליכים מול הרשויות וטיפול בפירוק חברה.
  • שירותי נוטריון במשרדנו ניתנים גם שירותי נוטריון בשפה העברית ובשפה האנגלית שירותי הנוטריון ניתנים במשרדנו בירושלים ע"י שני נוטריונים:עו"ד ונוטריון אברהם לוי משמש כנוטריון למעלה מ- 30 שנה.עו"ד ונוטריון איתן לוי. 
  • דיני ירושה המשרד מתמחה ובעל ניסיון רב בדיני הירושה, ובין היתר מעניק המשרד שירות הכולל עריכת צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, לרבות ייצוג לקוחות בפני הערכאות בהתנגדויות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, ניהול עזבונות, עריכת צוואות בחיים (הנחיות למן טיפול רפואי בחיים) וכו'.
  • דיני מקרקעין משרד עו"ד אברהם לוי ועו"ד איתן לוי הינו בעל ניסיון עשיר ורב בתחום המקרקעין, ובין היתר, עסקאות נדל"ן, לרבות עסקאות מורכבות ביותר, הן למגורים והן למסחר, ובין היתר, רכישת דירה/מקרקעין, מכירת דירה/מקרקעין, טיפול בנדל"ן מסחרי, עריכת הסכמי שכירות עסקיים/פרטיים, מתן ייעוץ בנושא מיסוי מקרקעין, ובכלל זה לעניין מס שבח ומס רכישה, ליווי וייצוג לקוחות מול משרד מיסוי מקרקעין, רישום בית משותף, ייצוג נציגויות ועד בית ודיירים בבית משותף, דיני הגנת הדייר ודמי מפתח, אגודות שיתופיות, ייעוץ משפטי למשקים/נחלות, ייצוג קבלנים, תמ"א 38, ליווי פרוייקטים של נדל"ן וכו'.
  • ליטיגציה (ייצוג בפני ערכאות) משרדנו מייצג לקוחות בפני כל הערכאות המשפטיות בתביעות אזרחיות, כספיות ומסחריות, הן בתחום הפרטי והן בתחום העסקי, ייצוג בפני גופים שיפוטיים שלטוניים, ייצוג בהליכי בוררות, ייצוג בהליכי גישור, מתן ייעוץ משפטי שוטף בתחומים נרחבים והערכת סיכויי תביעה והגנה, בין היתר, בוחן משרדנו את פתרונות יצירתיים וראויים למניעת התדיינות מיותרת, וזאת בהתאם לאינטרסים של הלקוח ולצרכיו.
ראשי

ייפוי כח מתמשך - עו"ד איתן לוי

במשרדנו בירושלים ניתנים שירותי עריכת ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון ותכנון עתידי ככלל ע"י עו"ד איתן לוי, תוך מתן ליווי אישי ומסור לכל לקוח ולקוח.

עו"ד איתן לוי מוסמך לפי החוק 
לעריכת ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות ועריכת מסמך הבעת רצון.

ייפוי כח מתמשך - כלי משפטי חדש


ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חדש בישראל לתכנון עתידי שנכנס לתוקף בשנת 2017 בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

ייפוי כוח המתמשך מהווה חידוש משפטי חשוב מאוד, ורצוי שכל אדם יערוך, וזאת לצורך תכנון עתידו בעצמו.


כניסתו של ייפוי הכח המתמשך למשפט הישראלי מעיד על שינוי תפישה במשפט, אשר במרכזה ניתן משקל רב לרצון האדם, לעומת 
העבר שבו ניתן משקל רב יותר ל"מוגבלות" של אותו אדם.

עם הזמן, השימוש בכלי של ייפויי כח מתמשך יהיה "דרך המלך" לכל מי שמעוניין לתכנן עתידו באופן עצמאי, דבר אשר יצמצם את השימוש בהליך של מינוי אפוטרופוס על אדם ע"י בית המשפט.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?
כל אדם בגיר, מעל גיל 18, המבין בדבר, כלומר בעל כשירות לחתום על ייפוי כוח מתמשך, יכול לערוך מסמך משפטי המפרט בפרטי פרטים כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. 

שינוי לרעה במצבו של אדם או הידרדרות יכולה לנבוע לאו דווקא כתוצאה ממחלות זקנה, כגון דמנציה אלא גם כתוצאה מתאונה בגיל צעיר או ממוגבלות אחרת העלולה לפגוע בכושר שיפוטו של האדם.

לכן חשוב מאוד לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל גיל.

האדם שמעניק ייפוי כוח על ענייניו נקרא "הממנה" והוא יכול לבחור "מיופה כוח" אחד או יותר שיהיה מוסמך לקבל החלטות בשמו של הממנה ולבצע אותן.
 
הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים, הרכושיים ו/או הרפואיים או רק לחלקם, הכל לפי רצונו.
 
הממנה יבחר בדרך כלל מיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (בן או בת זוג, הורים, ילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: עורך דין או רואה חשבון).

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע בממנה פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה מיופה כוח יכול לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות כיצד לפעול.

למיופה הכח אסור לבצע בשם הממנה פעולות בעלות אופי אישי (כגון שינוי דת, אימוץ בשם הממנה וכו') או פעולות הדורשות הסמכה מיוחדת לפי החוק או כאלו הדורשות אישור פסיכיאטר ו/או פעולות אחרות המצריכות אישור מטעם בית המשפט. 

כבקרה ופיקוח פנימי, יכול הממנה (ואף רצוי) לקבוע "אדם מיודע" אחד או יותר שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על כניסתו לתוקף של ייפיי הכח ועל החלטות שקיבל או פעולות שביצע ו/או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך וחתימתו, על עורך הדין להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי ולקבל עליו אישור הפקדה.

מתי ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

בייפוי כוח מתמשך, להבדיל ממינוי אפוטרופוס, הממנה בעצמו רשאי לקבוע הוראות כניסה לתוקף בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך. כך למשל, יכול הממנה להחליט כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בהחלטה משותפת של מיופה הכוח ורופא המשפחה שלו או בחוות דעת רפואית. 

כאשר התקיימו תנאי הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח להודיע על כך לממנה ולאחר מכן לאפוטרופוס הכללי.

החל מהמועד שבו נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף הוא יעמוד בתוקפו עד לפקיעתו.

 
חשוב לזכור - החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח (עו"ד איתן לוי מוסמך לפי החוק לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון).להסבר נוסף, קביעת פגישה ולייעוץ ראשוני בנושא ייפוי כוח מתמשך חייגו למשרדנו אל עו"ד איתן לוי. טל': 02-6251137.