יצירת קשר

לפרטים נוספים אנא מלא/י את פרטייך וניצור עימך קשר בהקדם.

שם
טלפון
אימייל
הודעה

הודעות המשרד

  • דיני חברות משרד עו"ד אברהם לוי ועו"ד איתן לוי מספק שירותי ליווי וייעוץ משפטיים לחברות ולפעילותן, החל מהקמת החברה, מתן ליווי שוטף להחברה, ובין היתר, ליווי בעסקאות של החברה, מכרזים, ייצוג חברות בפני ערכאות ובהליכים מול הרשויות וטיפול בפירוק חברה.
  • שירותי נוטריון במשרדנו ניתנים גם שירותי נוטריון בשפה העברית ובשפה האנגלית שירותי הנוטריון ניתנים במשרדנו בירושלים ע"י שני נוטריונים:עו"ד ונוטריון אברהם לוי משמש כנוטריון למעלה מ- 30 שנה.עו"ד ונוטריון איתן לוי. 
  • דיני ירושה המשרד מתמחה ובעל ניסיון רב בדיני הירושה, ובין היתר מעניק המשרד שירות הכולל עריכת צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, לרבות ייצוג לקוחות בפני הערכאות בהתנגדויות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, ניהול עזבונות, עריכת צוואות בחיים (הנחיות למן טיפול רפואי בחיים) וכו'.
  • דיני מקרקעין משרד עו"ד אברהם לוי ועו"ד איתן לוי הינו בעל ניסיון עשיר ורב בתחום המקרקעין, ובין היתר, עסקאות נדל"ן, לרבות עסקאות מורכבות ביותר, הן למגורים והן למסחר, ובין היתר, רכישת דירה/מקרקעין, מכירת דירה/מקרקעין, טיפול בנדל"ן מסחרי, עריכת הסכמי שכירות עסקיים/פרטיים, מתן ייעוץ בנושא מיסוי מקרקעין, ובכלל זה לעניין מס שבח ומס רכישה, ליווי וייצוג לקוחות מול משרד מיסוי מקרקעין, רישום בית משותף, ייצוג נציגויות ועד בית ודיירים בבית משותף, דיני הגנת הדייר ודמי מפתח, אגודות שיתופיות, ייעוץ משפטי למשקים/נחלות, ייצוג קבלנים, תמ"א 38, ליווי פרוייקטים של נדל"ן וכו'.
  • ליטיגציה (ייצוג בפני ערכאות) משרדנו מייצג לקוחות בפני כל הערכאות המשפטיות בתביעות אזרחיות, כספיות ומסחריות, הן בתחום הפרטי והן בתחום העסקי, ייצוג בפני גופים שיפוטיים שלטוניים, ייצוג בהליכי בוררות, ייצוג בהליכי גישור, מתן ייעוץ משפטי שוטף בתחומים נרחבים והערכת סיכויי תביעה והגנה, בין היתר, בוחן משרדנו את פתרונות יצירתיים וראויים למניעת התדיינות מיותרת, וזאת בהתאם לאינטרסים של הלקוח ולצרכיו.
ראשי הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב רשב"א 9, רחביה, ירושלים - חדש!

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב רשב"א 9, רחביה, ירושלים

1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בת 5 חדרים, מטבח, חדרי שירותים ומרפסת, אליהם צמודים מחסן וחניה, בקומה הרביעית ברחוב רשב"א 9, רחביה, ירושלים, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין בירושלים כגוש 30025 חלקה 77 תת-חלקה 10 (להלן: "הדירה").
2. הדירה נמכרת במצבה כמות שהיא (AS IS), על המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו, את הדירה והזכויות בה מבחינת מצבה הפיסי, המשפטי, התכנוני ו/או אחר. למנהלי העיזבון לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך.
3. חוברת המכירה, לרבות טופס הצעה לרכישת הדירה ונוסח הסכם מכר (להלן: "הסכם המכר"), עליו יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל במשרד עוה"ד אברהם לוי - איתן לוי, ברחוב הלל 8, ירושלים, בימים א' - ה' בין השעות 14:30-9:00 (יש לפנות לשפרה).
4. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.
5. גובה הצעה לרכישת הדירה לא יפחת מסכום של -.5,000,000 ש"ח.
6. את ההצעות יש להגיש במשרדם של הח"מ, ברחוב הלל 8, ירושלים, עד ליום 31/12/15 שעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה ובצירוף הסכם המכר כשהם חתומים על ידי המציע. מנהלי העיזבון יהיו זכאים להאריך את המועד לפי שיקול דעתם.
7. יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת עו"ד אברהם לוי ועו"ד איתן לוי, בשיעור של 10% מגובה ההצעה (להלן: "השיק הבנקאי"). השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע, שהצעתו נתקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.
8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה ומותנית בקבלת אישור זה.
9. את הדירה ניתן לראות בתיאום טלפוני מראש עם משרד הח"מ.
10. העיזבון לא ישלם דמי תיווך בדרך כלשהי.
11. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל, בכל עת, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או עם צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות, והינם רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי, למכור את הדירה שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל ו/או שלא למכור את הדירה כלל.
12. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

אברהם לוי, עו"ד ונוטריון & איתן לוי, עו"ד ונוטריון, מנהלי עיזבון
משרד עוה"ד אברהם לוי – איתן לוי
רחוב הלל 8, ת.ד. 2393, ירושלים 9102301
טל': 02-6251137; פקס: 02-6221698